идет загрузка...

Закончен монтаж АГЗС с технологической с системой "ЕВРОГАЛС-ПО"

Закончен монтаж АГЗС с ТС "ЕВРОГАЛС-ПО" в Волгоградской области.

ts evrogals po-2x10_2 

ts evrogals po-2x10_1